Ấn tượng trong lòng dân

Sau hơn 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, ngày 28-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng người dân trong và ngoài nước. Chúng tôi xin trích giới thiệu ý kiến tâm huyết của một số trí thức, nông dân, cán bộ...

TS-BS NGUYỄN VĂN CHÂU, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á: Cải cách thể chế, chính sách và pháp luật một cách toàn diện

Điều gây ấn tượng nhất cho tôi ở lần đại hội này là sự trẻ hóa trong Ban Chấp hành Trung ương. Tôi nghĩ rằng, các vị ủy viên Trung ương trẻ sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng cho sự đổi mới của Đảng, từng bước họ sẽ trưởng thành hơn để trở thành lực lượng kế thừa, đảm trách những nhiệm vụ lớn hơn mà Đảng và Nhà nước giao phó. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có được nhiều ủy viên trẻ như vậy, tôi tin sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới khi giải quyết những vấn đề của đất nước.

Tôi nghĩ rằng điều mà người dân mong chờ nhất tại Đại hội XII là những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần này sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân.

Tôi mong muốn các nhà lãnh đạo mới thể hiện sự quyết tâm cao độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

Từng ủy viên phải cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương đề ra nhiều chủ trương, chính sách ưu việt, thiết thực và đặc biệt là phải mang tính đột phá hơn nữa về phát triển kinh tế. Đặc biệt, hiện nay khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong bối cảnh hội nhập quốc tế này, yêu cầu rất lớn phải cải cách thể chế, chính sách và pháp luật một cách toàn diện, phù hợp và thúc đẩy công cuộc hội nhập một cách tốt nhất.

Đối với các ngành phục vụ dân sinh (y tế, giáo dục…), tôi nghĩ càng phải quan tâm nhiều hơn, chính sách cần mở ra nhiều hơn nữa, đây chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tôi kỳ vọng, các Nghị quyết của Đại hội khóa XII sau khi được thông qua, cần đưa Nghị quyết đó vào triển khai ngay, phải tận dụng từng giờ từng phút, quyết tâm một cách nhanh nhất đưa đất nước tiến lên ngang tầm với các cường quốc khác trên thế giới.

GS Nguyễn Lân Dũng: Mong Đảng tin tưởng vào đội ngũ trí thức

 

Sau nhiều ngày chờ đợi, Đại hội Đảng đã hoàn thành mọi công việc và tạo nên lòng tin tưởng trong giới trí thức nói riêng và trong đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài nói chung. Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định những điều mà chắc rằng toàn dân ta không ai có kỳ vọng gì khác hơn những tiêu chí hết sức cơ bản này. Chỉ mong sao từng quý, từng năm, mọi cơ sở Đảng từ trung ương xuống địa phương đều đối chiếu xem chúng ta đã làm được đến đâu, còn tồn tại những gì và làm cách nào để khắc phục bằng được các tồn tại này. Riêng tôi, với tư cách một nhà khoa học đã có quá trình công tác gần 60 năm chỉ mong Đảng lưu tâm đến 5 vấn đề.

Một là, tin tưởng vào đội ngũ trí thức, thực sự tiếp thu ý kiến của đội ngũ trí thức được tập hợp đông đảo trong Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đối với mọi vấn đề nóng bỏng nhất của đất nước.

Hai là, tạo điều kiện để trí thức, nhất là các cán bộ trẻ đầy năng động có điều kiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong những điều kiện ít ra là không thua kém so với các nước trong Cộng đồng ASEAN. Tạo điều kiện để các trí thức trẻ về nước phục vụ hoặc tham gia định kỳ sau khi đã được đào tạo ở nước ngoài. Đồng thời tạo cơ sở để mọi trường đại học, viện nghiên cứu đều có cơ sở sản xuất để vừa biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vừa để cho mọi cán bộ khoa học có thu nhập đủ sống. Đây là điều kiện tiên quyết để trí thức trẻ sẵn sàng về nước sau khi hoàn thành đào tạo ở nước ngoài và để các trí thức Việt kiều tài giỏi định kỳ về tham gia đóng góp cho đất nước.

Ba là, thực sự xóa bỏ mọi mặc cảm hận thù để mọi người dân nước Việt đồng lòng hướng về Tổ quốc, thực lòng đoàn kết, với mong muốn làm cho đất nước ta tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Bốn là, thực sự đảm bảo quyền dân chủ cho mọi người dân, chấm dứt bằng được tình trạng mua quan, bán chức, quan liêu, tham nhũng để không còn có chuyện quá phổ biến là muốn gì cũng cần đến “phong bì”.

Năm là, không có chủ trương, chính sách gì trái ngược với xu thế chung của nhân loại tiến bộ để thế giới nhìn vào nước ta với thái độ thân thiện và sẵn sàng hợp tác một cách toàn diện trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Ủy viên Hội đồng tư vấn về VHXH (Ủy ban Trung ương MTTQ VN): Thể hiện rõ sự đoàn kết trong Đảng

Tôi thấy phấn khởi vì kết quả của đại hội kỳ này vì đã đáp ứng được mong mỏi của người dân cả nước. Riêng với tôi, sự đoàn kết trong Đảng đã để lại ấn tượng rất tốt, thể hiện qua kết quả bầu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới. Tôi rất mong mỏi các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới sẽ làm được đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết trong bài phát biểu bế mạc đại hội, đó là “xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm”.

Tôi mong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa mới tiếp tục là những đồng chí luôn quyết đoán vì trong bối cảnh nền kinh tế đổi mới và hội nhập hiện nay thì người lãnh đạo phải dám quyết đoán để đưa đất nước đi lên. Tôi cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của khóa trước, đồng thời sớm khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đặc biệt là những vấn đề người dân bức xúc, quan tâm như tình trạng tham nhũng, lãng phí, kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng; đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ…

Ông NGUYỄN MINH ÚT (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An): Nâng cao hơn nữa đời sống nông dân

Là nông dân nên khi theo dõi thông tin từ Đại hội XII của Đảng trong mấy ngày qua, tôi đặc biệt chú ý tới những nội dung nghị sự và quyết sách đối với nông nghiệp và nông thôn. Tôi tâm đắc với định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội khóa XII được Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng trình bày tại đại hội.

Làm thế nào để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân là mục tiêu phấn đấu không ngừng của Đảng và Nhà nước ta. Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là mối quan hệ khép kín phải được thực hiện cùng lúc. Nông dân vui mừng khi Đảng coi nông dân là một thành phần quan trọng như bao nhiêu thành phần kinh tế khác, đóng góp công sức vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Và thực tế nông dân rất xứng đáng được Đảng quan tâm, tạo điều kiện để có đời sống ngày càng cao hơn.

Trong thời gian qua, đã có những mô hình chuỗi giá trị gia tăng được xây dựng, như bán cổ phiếu giá ưu đãi cho nông dân, sản xuất theo quy mô cánh đồng mẫu lớn, tổ chức hợp tác xã kiểu mới... Song tất cả chỉ mới bắt đầu và vẫn còn ở quy mô nhỏ, rất cần nhiều nhân tố mới từ con người, cần nhiều thời gian hoàn thiện cơ chế và nhân rộng ra. Rất mong trong thời gian tới sẽ có những chuyển động tích cực và hiệu quả trong việc quy hoạch tiểu vùng sản xuất nông nghiệp để chủ động chuyển đổi đa dạng giống cây trồng, ổn định đầu ra trong nước và xuất khẩu, không để nông dân phải lẩn quẩn mãi với tình cảnh được mùa - mất giá; chặt - trồng, trồng - chặt... Cần đẩy nhanh việc xây dựng thương hiệu và bảo hộ gạo Việt trên thị trường thế giới.

Với sự thành công của Đại hội XII, chúng tôi kỳ vọng cả nước sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa nông nghiệp, để nông dân thực sự vươn lên đổi đời.

NHÓM PV (ghi)

Các tin, bài viết khác