Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng

Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng

Những bức ảnh về sự hồi sinh mảnh liệt của những mầm cây bật lên từ trên nền tro thảm khốc, hay trên những thân cây đã cháy đen sau vụ cháy rừng tại Australia, đã đem lại niềm hy vọng cho người dân Australia.
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 1
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 2
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 3
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 4
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 5
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 6
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 7
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 8
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 9
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 10
Australia - Sự sống hồi sinh sau thảm họa cháy rừng ảnh 11
  Nguồn: Facebook, Twitter, Instagram