Bạc Liêu: Vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 ngày 15-12

Ngày 10-12, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ký công văn cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, thời gian hoạt động trở lại kể từ 0 giờ, ngày 15-12.

Bạc Liêu: Vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 ngày 15-12

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất chủ trương, chấp thuận theo đề xuất của sở GTVT cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (cả đường bộ và đường thủy nội địa) được hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Về quy định, đối với đường bộ, cho phép hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); đối với đường thủy, cho phép hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% số người được phép chở trên phương tiện.

UBND tỉnh Bạc Liêu giao cho sở GTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các quy định khác có liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để quy định và hướng dẫn cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

Tin cùng chuyên mục