Bài giải và nhận xét đề thi môn toán THPT Quốc gia 2016

 >>Bài giải đề thi môn toán THPT Quốc gia 2016

NHẬN XÉT ĐỀ THI TOÁN THPT QUỐC GIA NĂM 2016
Đề thi năm nay có 10 câu bao gồm 13 ý.

Câu 1: gồm 2 ý
Ý thứ nhất : tìm phần thực và phần ảo của số phức.Ý thứ hai : Tính giá trị của biểu thức lôgarit.
Cả 2 ý đều rất dễ, học sinh trung bình có thể lấy được 1 điểm

 Câu 2: là câu khảo sát và vẽ đồ thị của hàm trùng phương. Là một hàm số dễ vẽ đồ thị nên học sinh sẽ dễ dàng làm được câu này.

 Câu 3: là câu hỏi về cực trị của hàm số, không khó nhưng học sinh phải cẩn thận và nhớ định lý Viét thì sẽ làm được.

Câu 4: là một câu tích phân, học sinh phải tách ra và dùng đổi biến số. Cũng như mọi năm đây là một câu bình thường.

Câu 5: là câu hình học tọa độ không gian. Gồm 02 ý nhỏ nhưng rất cơ bản. Học sinh trung bình dễ dàng làm trọn vẹn.

Câu 6: gồm 02 ý
Ý thứ nhất: giải phương trình lượng giác bậc hai rất dễ.
Ý thứ hai: là một bài toán xác suất đơn giản nhưng học sinh phải cẩn thận phân biệt giữa có thứ tự và không có thứ tự thì mới làm đúng được kết quả.

 Câu 7: là câu hình học không gian hình lăng trụ.
Ý thứ nhất là tính thể tích. Ý thứ hai là chứng minh hai đường vuông góc. Hơi khác so với mọi năm là tính khoảng cách nên có phần dễ hơn.

Câu 8: là câu hình học Oxy cũng như mọi năm học sinh phải nhớ một số kiến thức của hình học lớp 9 thì làm được bài này. So với mọi năm câu này có phần dễ hơn.

Câu 9:  là một bài phương trình lôgarit có khác so với những năm trước là phương trình căn hoặc hệ phương trình. Học sinh có thể dùng hằng đẳng thức hoặc tính denta để giải ra 02 trường hợp trong đó có 1 trường hợp các em phải biết dựa vào điều kiện để chứng tỏ trường hợp đó vô nghiệm. Học sinh khá giỏi có thể làm được câu này.

Câu 10: là câu tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất nhưng được hỏi bằng một hình thức khác. Có 2 ý:
Ý thứ nhất : học sinh khá giỏi có thể làm được. Ý thứ hai: thực sự khó, chỉ có học sinh xuất sắc mới làm được.

Nhìn chung, đề thi có tính phân hóa rõ ràng. Học sinh trung bình có thể làm 5 - 6 điểm. Học sinh khá giỏi có thể đạt được 7 - 9 điểm. Chỉ có những em thực sự xuầt sắc mới được 10 điểm,

Trần Minh Thịnh
Trường THPT Bùi Thị Xuân - TPHCM

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga thăm hỏi thí sinh thi môn Toán tại Trường ĐH KHXH-NV TPHCM. Ảnh: Mai Hải

Các tin, bài viết khác