Bài giải và nhận xét đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2016

Bài giải và nhận xét đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2016

Nhìn chung, học sinh trung bình có thể dễ dàng đạt trên 5 điểm để đạt mục tiêu xét tốt nghiệp. Học sinh khá dễ dàng đạt điểm 6 - 7. Học sinh giỏi chỉ có thể đạt từ 8 đến 9,5 điểm. Học sinh cực kỳ xuất sắc mới đạt được điểm 10. Đề thi có tính phân hóa cao, thỏa mãn cả 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp, vừa dùng để tuyển sinh đại học.

Đọc nhiều nhất