Bài giải và nhận xét môn thi Ngoại ngữ THPT Quốc gia 2016

>>Bài giải môn thi Ngoại ngữ THPT Quốc gia 2016

NHẬN XÉT ĐỀ THI ANH VĂN THPT QUỐC GIA 2016
Mã đề 259

Đề thi năm nay về cấu trúc không khác gì đề thi năm ngoái. Trong 34 câu hỏi thuộc về trắc nghiệm khách quan, số lượng câu dễ chiếm 80%, các phần câu khó thường rơi vào phần từ vựng (câu 18, 20), ngay cả những câu đồng nghĩa và trái nghĩa có thể gây khó cho nhiều em không có số lượng từ vựng vừa đủ.

Về bài Reading điền từ các em đều có thể đánh được. Tuy nhiên hỏi câu 40, 41 khiến cho nhiều em phải suy nghĩ.

Về bài đọc 1 số lượng từ vựng vừa phải, cấu trúc câu không khó. Nhưng ở bài đọc 2 mức độ phân hóa rất rõ nó đòi hỏi các em phải biết nhiều từ. Cấu trúc trong bài đọc số 2 cũng phức tạp hơn.

Về phần tự luận: phần 1 chuyển đổi câu như đã dự đoán thường về các cấu trúc câu đảo ngữ, mệnh đề if và cấu trúc câu suy đoán must/can’t have + V3

Phần 2 bài viết về chủ đề đơn giản và có gợi ý của các câu đề dẫn. Điều này khiến các em có thể viết tốt nếu được hướng dẫn cách viết bài.

Nguyễn Trần An
Trường THPT Vĩnh Viễn - TPHCM

Các tin, bài viết khác