Bảo hiểm du học với AIG

Cháu tôi đang du học ở nước ngoài phải quay về Việt Nam chăm sóc bố bị bệnh nặng và bị gián đọan việc học. Công ty AIG có hỗ trợ gì cho trường hợp này? Mỹ Linh (quận 7)

Du học sinh đang học tập dài hạn ở nước ngoài vì lí do bất khả kháng mà việc học bị gián đoạn thì sẽ được xem xét bồi hoàn. Trường hợp cháu bạn nếu phải quay về chăm sóc người thân từ 1 tháng trở lên khiến bỏ lỡ một số kỳ thi hoặc không được công nhận kết quả học tập trong năm đó thì sẽ được hỗ trợ. Cụ thể, cháu bạn sẽ được bồi hoàn số tiền tương ứng với phần học phí đã đóng trong năm học đó nhưng không quá 6.000 USD. Ngoài ra, nếu trong thời gian du học mà cháu bạn bị bệnh phải nghỉ học liên tục trên 1 tháng thì cũng sẽ được bồi hoàn học phí như trên. Trường hợp người bố, đồng thời cũng là người tài trợ chính cho việc học bị thương tật dẫn đến tử vong hay tàn tật vĩnh viễn, cháu bạn sẽ được Công ty AIG hỗ trợ toàn bộ học phí cho thời gian còn lại của chương trình học tập, nhưng tổng số tiền sẽ không quá mức trách nhiệm tối đa của chương trình bảo hiểm mà du học sinh đã mua.

Con gái tôi về Việt Nam nghỉ hè và bị bệnh phải phẫu thuật rất tốn kém. Tôi có phải mua thêm bảo hiểm y tế thì mới được hỗ trợ chi phí y tế tại Việt Nam?
Kimthanhvu@gmail.com

Nếu con gái bạn đã mua thêm chương trình y tế bổ sung 516USD/năm bảo hiểm du học nước ngoài của AIG thì con gái bạn sẽ được hỗ trợ chi phí y tế cho cả thời gian về thăm nhà. Thời gian con bạn được bảo hiểm tại Việt Nam tối đa là 60 ngày/năm. Khi ở Việt Nam, con bạn sẽ được hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi trường hợp bệnh hay tai nạn tối đa là 8.000 USD. Trường hợp con bạn bị tai nạn nghiêm trọng thì số tiền tối đa chúng tôi bồi hoàn khi tử vong hay thương tật vĩnh viễn lên đến 60.000USD. 

Tổ tư vấn Công ty Bảo hiểm AIG

Các tin, bài viết khác