Chuyên nghiệp hóa kinh doanh bất động sản

Bắt đầu từ đâu?

Hiện nay trong hoạt động kinh doanh bất động sản, các doanh nhân đang cảm thấy có một số điểm bị coi là “buộc chặt” hoặc chưa hợp lý, chưa thông thoáng. Mặt khác, trên thực tế các bộ luật như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp và các quy định dưới luật kèm theo không hoàn toàn tương thích với nhau, và chính độ vênh khá lớn đang gây không ít khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và cho cả người dân khi tham gia vào các quan hệ giao dịch bất động sản.

Cao ốc Catavil sắp hoàn thành tại quận 2 - dự án liên doanh giữa Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức với Tập đoàn Daewon - Hàn Quốc.

Những vấn đề được xem là gây cản trở lớn nhất hiện nay là: thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất còn nhiều rắc rối, không gắn với quyền của người sử dụng và sở hữu; việc đền bù, giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy đỏ bị ách tắc...

Như vậy muốn ngành kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp thì trước hết hệ thống pháp luật phải chuyên nghiệp.

Bộ máy nhà nước nên quy định và tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế cung cấp các dịch vụ, các chương trình hoạt động cho xã hội. Nhà nước phải đảm bảo cho các giao dịch minh bạch, trung thực và quan tâm đến sự giám sát việc thúc đẩy gia tăng quyền lợi chung chứ không chỉ chú ý đến một thiểu số quyền lợi nhóm.

Luật pháp chúng ta cần hoàn chỉnh để có thể chuyên nghiệp hóa thị trường kinh doanh bất động sản. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để biến một thị trường còn rất sơ khai trở thành một thị trường địa ốc thực thụ. Tuy nhiên, trước mắt cũng phải thực hiện cho được các mục tiêu cơ bản sau đây:

Thứ nhất, đồng bộ hóa hệ thống luật pháp, hạn chế tối đa sự chồng chéo, mâu thuẫn, khác nhau giữa các bộ luật và các quy định dưới luật, giữa luật và “lệ”.

Thứ hai, nâng cao tính rõ ràng, minh bạch, chính xác trong hệ thống luật pháp, nâng cao tính khả thi và tính thực tiễn để luật có thể đi vào cuộc sống.

Thứ ba, sửa đổi cơ bản các quan điểm luật pháp có liên quan đến đất và tài sản theo hướng công nhận các quyền gắn với đất và tài sản, đồng thời tạo điều kiện cho các quyền đó được biến thành hàng hóa, được lưu chuyển và có tính thanh khoản cao hơn, từ đó hình thành các thị trường phức hợp thoát ra khỏi tình trạng thị trường đơn giản và sơ cấp như hiện nay.

Cuối cùng hướng dẫn và tạo điều kiện hình thành các công cụ và dịch vụ mới để phục vụ cho hoạt động chuyên nghiệp của thị trường bất động sản như: thẩm định giá, quản lý địa chính bằng công nghệ hiện đại, chứng khoán bất động sản, mua bán tài sản thế chấp, v.v…

Th.S Lê Chí Hiếu
(Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức)

 

Các tin, bài viết khác