Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Sáng nay, 26-1:

* Chiều nay công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
 
(SGGPO). - Sáng nay, 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Trước đó, tối 25-1, Đại hội đã biểu quyết danh sách ứng cử chính thức vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 220 đồng chí cho các vị trí Uỷ viên Trung ương chính thức, 26 đồng chí cho các vị trí Uỷ viên Trung ương dự khuyết.

Từ danh sách này, Đại hội sẽ bầu chọn ra 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 Uỷ viên Trung ương dự khuyết của khoá XII. Chiều nay, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng bỏ phiếu

Chuẩn bị nhân sự khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã đưa ra tiêu chuẩn: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời chú trọng 3 nhóm tiêu chuẩn.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh Hoài Nam chụp qua truyền hình

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu hợp lý để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không nhất thiết địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban kiểm phiếu làm việc. Ảnh Hoài Nam chụp qua truyền hình

Trên cơ sở tính toán, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Đại hội XII đã thông qua phương án Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 200 đồng chí, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khóa XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết). Trong đó, số lượng tái cử dự kiến khoảng 55%-60% (đổi mới khoảng 40% - 45%). Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15% - 20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65%-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5%-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Đến 10g10, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành bỏ phiếu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các thành viên Đoàn chủ tịch bỏ phiếu trước. Tiếp theo là đoàn thư ký và các đoàn đại biểu lần lượt bỏ phiếu. Có hai thùng phiếu bầu gồm: bầu ủy viên Ban chấp hành Trung ương chính thức và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương dự khuyết. 

Kết thúc bỏ phiếu, sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu đã công bố trước đại hội: Đại hội có mặt 1.510 đại biểu (đạt 100%) tham gia bỏ phiếu. Tổng số phiếu phát ra là 1.510 phiếu. Phiếu thu vào là 1.509 phiếu (Thiếu 1 phiếu so với tổng số phiếu phát ra).

 Theo chương trình, ngày mai, 27-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 
            

HÀM YÊN - HOÀI NAM - NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác