BIDV MetLife được vinh danh là Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc châu Á

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife vừa được Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại châu Á, vinh danh với giải thưởng “Corporate Excellence Award” - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2020.
BIDV MetLife được vinh danh là Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc châu Á

BIDV MetLife đã vượt qua nhiều vòng đánh giá như kiểm toán tài chính, đánh giá dữ liệu doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo trong nhiều năm, phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia. Ứng viên cũng cần chứng minh kỹ năng kinh doanh, kinh nghiệm cũng như cam kết duy trì các chuẩn mực về kinh doanh bền vững.
T.P.

Tin cùng chuyên mục