Biệt đội tìm nấm lim xanh

Biệt đội tìm nấm lim xanh

Ngoài công việc bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, những người giữ rừng ở Vườn Quốc gia Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam) có thêm nhiệm vụ tìm, bảo vệ và thu hái nấm lim xanh. Nấm thu hoạch về không để bán mà phục vụ cho việc nghiên cứu nhân giống để trồng trên giá thể nhân tạo. Từ đó, Vườn Quốc gia Sông Thanh lại cấp cho người dân địa phương vùng đệm nuôi trồng tạo sinh kế bền vững.

Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 1
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 2
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 3
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 4
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 5
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 6
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 7
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 8
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 9
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 10
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 11
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 12
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 13
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 14
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 15
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 16
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 17
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 18
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 19
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 20
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 21
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 22
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 23
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 24
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 25
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 26
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 27
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 28
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 29
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 30
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 31
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 32
Biệt đội tìm nấm lim xanh ảnh 33