Bình yên bên dòng sông Liên

Ba Lế là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều đời qua, tại đây tồn tại một hủ tục lạc hậu “nghi kỵ cầm đồ thuốc độc” trong đời sống của đồng bào Hrê. Đỉnh điểm, một án mạng xảy ra vào tháng 7-2020, khiến một người tử vong do nghi kỵ lẫn nhau. Sau nhiều năm nỗ lực, Công an xã Ba Lế cùng cán bộ trong buôn làng đã tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức, loại bỏ hủ tục. Đó là cả một quá trình với bao vất vả.

Tin cùng chuyên mục