Bộ GD-ĐT công bố đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2016

(SGGPO).- Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2016, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án các môn thi Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học.

Thí sinh trao đổi sau giờ thi THPT 2016

>>> MỜI CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Đề thi môn Toán

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

Đề thi môn Ngữ văn

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 168

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 259

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 415

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 642

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 852

Đề thi môn Tiếng Anh, mã đề 975

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 285

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 384

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 475

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 613

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 794

Đề thi môn Tiếng Đức, mã đề 817

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 275

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 374

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 483

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 531

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 716

Đề thi môn Tiếng Nga, mã đề 968

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã đề 195

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã 274

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã 369

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã 583

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã 731

Đề thi môn Tiếng Nhật, mã 862

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 153

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 319

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 527

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 618

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 724

Đề thi môn Tiếng Pháp, mã đề 846

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 162

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 295

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 358

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 417

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 683

Đề thi môn Tiếng Trung, mã đề 739

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

Đề thi môn Vật lý, mã đề 169

Đề thi môn Vật lý, mã đề 293

Đề thi môn Vật lý mã đề 381

Đề thi môn Vật lý mã đề 536

Đề thi môn Vật lý mã đề 648

Đề thi môn Vật lý mã đề 759

ĐÁP ÁN HÓA HỌC

Đề thi môn Hóa học, mã đề 136

Đề thi Hóa học, mã đề 357

Đề thi Hóa học, mã đề 468

Đề thi Hóa học, mã đề 526

Đề thi Hóa học, mã đề 814

Đề thi Hóa học, mã đề 951

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

Đề thi môn Sinh học, mã đề 147

Đề thi môn Sinh học, mã đề 428

Đề thi môn Sinh học, mã đề 592

Đề thi môn Sinh học, mã đề 625

Đề thi môn Sinh học, mã đề 713

Đề thi môn Sinh học, mã đề 936

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

Đề thi môn Địa lý

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

Đề thi môn Lịch sử

SONG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác