Bộ GTVT đề nghị không dừng thu phí 3 trạm BOT

SGGPO
Ngày 10-7, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam không tiến hành dừng thu phí đối với 3 trạm BOT gồm Cam Thịnh, Phước Tượng - Phú Gia, Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo lệnh ngày 10-7, sẽ dừng thu phí tại các dự án này. Cụ thể, văn bản nêu thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tiến hành đàm phán để Bộ GTVT tiến hành ký phụ lục hợp đồng thu phí không dừng (ETC) tại các dự án BOT.

Đến nay, cơ bản các nhà đầu tư đã ký các phụ lục hợp đồng nêu trên. Đối với 3 nhà đầu tư (dự án Cần Thơ - Phụng Hiệp, dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia và dự án BOT QL1 qua tỉnh Khánh Hòa), hiện Bộ GTVT và các nhà đầu tư đã tiến hành đàm phán và cơ bản thống nhất nội dung phụ lục hợp đồng.

Bộ GTVT đánh giá cao tinh thần hợp tác của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam không tiến hành việc dừng thu phí tại các dự án nêu trên. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện. Như vậy, các trạm thu phí trên vẫn tiếp tục thu phí phương tiện bình thường.

Bộ GTVT đề nghị không dừng thu phí 3 trạm BOT ảnh 1 Trạm thu phí Cam Thịnh, tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục thu phí
Hiện các nhà đầu tư đề nghị Bộ GTVT chịu trách nhiệm về năng lực của nhà đầu tư ETC đã được Bộ GTVT chỉ định và cung cấp hồ sơ năng lực cho nhà đầu tư BOT quản lý và theo dõi.
Về phí dịch vụ ETC, trước mắt tạm xác định theo tỷ lệ % doanh thu ETC, đảm bảo không vượt quá mức phí nhà đầu tư BOT đã ký với nhà đầu tư ETC và không kéo dài thời gian thu phí. Mức phí dịch vụ ETC sẽ được xác định chính thức trên cơ sở kết quả Kiểm toán Nhà nước.
Đồng thời, nhà đầu tư ETC phải phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền thu phí cho nhà đầu tư BOT. Bộ chủ trì làm việc với ngân hàng tài trợ vốn để có ý kiến thống nhất trước khi đưa hệ thống ETC vào vận hành.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông về điều kiện kết nối thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu của dự án ETC, lấy ý kiến của Bộ Tư pháp về tính pháp lý và việc phê duyệt điều chỉnh dự án ETC; cơ sở việc chỉ định nhà đầu tư ETC; việc ảnh hưởng đến hợp đồng BOT và hợp đồng tín dụng.
Bộ GTVT cũng phải có trách nhiệm lấy ý kiến Bộ Kế hoạch-Đầu tư về quá trình duyệt, điều chỉnh dự án ETC và quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BOT; lấy ý kiến Bộ Tài chính về việc bồi thường cho các bên liên quan khi xảy ra tranh chấp hoặc lỗi của hệ thống ETC.
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhà đầu tư ETC được cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian; tính liên thông các tài khoản của chủ phương tiện giao thông với tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ ETC. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán dự án ETC để có cơ sở thanh, quyết toán phí dịch vụ ETC và đánh giá việc thực hiện đúng mục tiêu dự án ETC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GTVT đề nghị không dừng thu phí 3 trạm BOT ảnh 2
Các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 31-12 năm nay. Trường hợp không hoàn thành, các bên thống nhất tạm dừng vận hành hệ thống ETC và báo cáo Thủ tướng xem xét, xử lý trách nhiệm của các bên.
Trường hợp xảy ra tranh chấp, Bộ GTVT chủ trì cùng các bên liên quan làm rõ các sai sót, tổn thất để bồi thường thiệt hại. Việc dừng thu phí chỉ thực hiện khi có sự thống nhất giữa bên A và bên B của hợp đồng BOT.
Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ II, III, IV phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp dự án của 4 dự án BOT trên QL1, QL14 tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ 18 giờ ngày 10-7 cho đến khi hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng BOT triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng, hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4 dự án BOT bị tạm dừng thu phí gồm 3 trạm trên QL1: Trạm thu phí Km 2079+535 QL1 thuộc Dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp (Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chủ đầu tư); Bắc Hải Vân thuộc dự án hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng (Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT); Cam Thịnh - Km 1517+647, QL1 thuộc dự án mở rộng QL1 đoạn Km 1488-Km 1525 qua tỉnh Khánh Hòa (Công ty TNHH Đầu tư 194 BOT QL1 - Cam Ranh); 2 trạm thu phí tại Km 1610+800 và Km 1667+470 thuộc dự án mở rộng QL14 đoạn TP Pleiku đến Cầu 110 (Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Gia Lai).

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện & Bình luận

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Sau khi cơ bản kiểm soát đại dịch Covid-19, TPHCM đã triển khai ngay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu lúc đó không ít người hoài nghi về tính khả thi. Khi đó mục tiêu GRDP TPHCM năm 2022 tăng 6%-6,5%, trong khi quý 3 và 4 năm 2021 lần lượt là tăng trưởng âm 24,97% và âm 11,64%.