Cả nước thu hơn 4.100 tỷ đồng tiền công đức năm 2023

Theo báo cáo kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên phạm vi toàn quốc năm 2023 cho thấy, tổng số thu đạt 4.100 tỷ đồng (dù còn nhiều di tích chưa báo cáo, số liệu báo cáo chưa đầy đủ). Đứng đầu danh sách là di tích Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc (tỉnh An Giang) với số thu công đức, tài trợ năm 2023 là 220 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục