Các hiệp hội vận tải kiến nghị TP Hải Phòng thực hiện ngay miễn thu phí hạ tầng cảng biển

Các hiệp hội dịch vụ vận tải hàng hoá vừa đề nghị cảng biển Hải Phòng miễn thu phí sử dụng hạ tầng đối với hàng hóa vận tải bằng phương tiện thủy sử dụng đường thủy nội địa.
Các hiệp hội vận tải kiến nghị TP Hải Phòng thực hiện ngay miễn thu phí hạ tầng cảng biển

Kiến nghị của các hiệp hội gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Đại lý -  Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (VISABA), Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (VNSC), Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA) đã được gửi lên HĐND, UBND TP Hải Phòng

Theo các hiệp hội, việc miễn thu phí sử dụng hạ tầng đối với hàng hóa vận tải bằng phương tiện thủy sử dụng đường thủy nội địa đã được kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên, đến thời điểm này, HĐND, UBND TP Hải Phòng vẫn chưa có quyết định điều chỉnh.

Các hiệp hội đề nghị, TP Hải Phòng cần thực hiện ngay miễn thu phí sử dụng hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 37/CT-TTg và của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 4732/VPCP-CN về việc xem xét kiến nghị của các hiệp hội vận tải, 

Đối tượng được miễn phí là: Hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến vận tải thủy.

Trước đó, các hiệp hội này đã kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ GTVT và HĐND, UBND TP Hải Phòng, TPHCM về việc xem xét không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, cảng biển TPHCM đối với hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Ngày 7-7 vừa qua, HĐND TPHCM đã ban hành nghị quyết miễn thu phí đối với hàng được vận chuyển vào cảng và rời 2 cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy theo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.

Đồng thời, cảng biển TPHCM cũng giảm 50% mức phí đối với hàng được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy, từ ngày 1-8.

Tin cùng chuyên mục