Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài

Nhằm khắc phục những khó khăn đã nêu và cung cấp những kiến thức cần thiết giúp giáo viên nắm vững và chủ động hơn khi dạy Văn học nước ngoài, Giáo sư Phùng Văn Tửu đã biên soạn cuốn sách “Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài”. Sách do NXBGD xuất bản gồm 3 phần.

Phần thứ nhất mang tên “Văn học dịch và phương pháp hướng tiếp cận”, nêu lên những nguyên tắc có tính lí luận, tác giả bàn rộng đến các tác phẩm thuộc các nền văn học khác nhau trên thế giới đã đưa vào sách giáo khoa, giúp giáo viên có cái nhìn bao quát mảng văn học này ở cả ba lớp ở cấp Trung học cơ sở, thấy được diễn biến của chương trình qua các đợt cải cách, chỉnh lí trước đây… để có cách xử lí thích đáng đối với từng bài giảng cụ thể.

Ở phần thứ hai, “Luận bàn về một số áng văn hay”, tác giả đi sâu vào một số tác phẩm văn học nước ngoài có trong sách giáo khoa, chú ý đến sự khác biệt giữa nguyên tác và bản dịch (được đưa vào sách giáo khoa).

Ở phần thứ ba, “Để cảm thụ và giảng dạy được tốt hơn”, với mục đích làm sáng tỏ thêm tính chất phức tạp của việc cảm thụ và giảng dạy văn học dịch, tác giả giới thiệu một số nguyên bản và một số bản dịch (kèm theo lời nhận xét), tạo điều kiện cho một số giáo viên biết ngoại ngữ có thêm tư liệu để đối chiếu, phát hiện những vẻ đẹp còn tiềm ẩn trong nguyên tác.

Chương trình văn học nước ngoài ở nhà trường Trung học phổ thông có thể sẽ còn thay đổi, điều chỉnh, nhưng vấn đề cảm thụ và giảng dạy văn học vẫn luôn được nhiều người quan tâm không chỉ trong các nhà trường phổ thông mà còn ở các trường Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm.

THANH TRÀ

Các tin, bài viết khác