Chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành: Công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải vừa ký Công văn số 965-KL/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phương án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành.

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM báo cáo, xin ý kiến về phương án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành. Sau khi thảo luận Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương, đề xuất giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án; trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các bước để triển khai thực hiện phương án bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, tương xứng, vượt trội, hiệu quả, phù hợp.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, khu vực trước chợ Bến Thành và chợ Bến Thành vừa có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố, vừa có tính lịch sử, văn hóa. Do đó, việc cải tạo, chỉnh trang phải bảo đảm tính bền vững, tính sáng tạo, vượt trội, tương xứng với vị trí khu vực trung tâm TPHCM, tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan đô thị... Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố.

Lưu ý các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để xác định rõ các hạng mục công trình cần triển khai và hoàn thành giai đoạn 1 để kịp chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, chỉ đạo, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chuẩn bị giai đoạn 2 của phương án nhằm hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách.

Sở QH-KT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức tham khảo, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu... và ý kiến nhân dân về việc đặt tượng tại khu vực trước chợ Bến Thành (tượng Lê Lợi, tượng Trần Nguyên Hãn, tượng Quách Thị Trang) phải bảo đảm đồng bộ, tương xứng, hợp lý và phù hợp với các yếu tố lịch sử, chính trị. Trên cơ sở đó tổng hợp, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo…

Tin cùng chuyên mục