“Chúng em làm chiến sĩ biên phòng” tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh

“Chúng em làm chiến sĩ biên phòng” tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh

'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 1
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 2
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 3
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 4
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 5
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 6
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 7
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 8
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 9
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 10
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 11
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 12
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 13
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 14
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 15
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 16
'Chúng em làm chiến sĩ biên phòng' tại Bộ đội Biên phòng Hà Tỉnh ảnh 17

DƯƠNG QUANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác