Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh Tây Ninh

Sáng 17-12, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh Tây Ninh. 
Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh Tây Ninh

Tại buổi lễ chuyển giao, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong 12 tỉnh của cả nước thực hiện ký kết chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về UBND tỉnh. Việc chuyển giao này nhằm thực hiện Nghị quyết số 580/20l8/UBTVQH14 ngày 4-10-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng, hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để văn phòng hoàn thành nhiệm vụ, không thay đổi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ; không tăng thêm biên chế; không tăng kinh phí và không làm giảm chất lượng tham mưu của văn phòng. 

Tin cùng chuyên mục