Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2

Cơ hội hoàn thiện môi trường đầu tư

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt cho biết, chương trình Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản sẽ còn kéo dài đến năm 2007, là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện môi trường đầu tư, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài trong những năm tới.

May quần áo xuất khẩu tại Công ty IGM Co.Ltd (vốn đầu tư Nhật Bản) trong khu chế xuất Tân Thuận. Ảnh: CAO THĂNG

Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản được Thủ tướng Chính phủ hai nước quyết định thực hiện từ năm 2003 - 2005 với nội dung chủ yếu là cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Trong đó, quan trọng nhất là các cam kết cụ thể của hai Chính phủ về những biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, với 44 nội dung lớn được chia thành 125 hạng mục.

Đó là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, dân sự, lao động, thương mại, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, chống tham nhũng…; xây dựng và hoàn thiện các chiến lược và quy hoạch phát triển, trong đó tập trung vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp phụ trợ, ô tô, xe máy, điện - điện tử, xi măng…; cải tiến các thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như cơ chế nhập khẩu, thủ tục hải quan, thủ tục sở hữu trí tuệ, chống gian lận thương mại...

Qua hai năm thực hiện, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã có 105 hạng mục hoàn thành hoặc đang triển khai đúng tiến độ, 4 hạng mục chậm so với kế hoạch, 13 hạng mục chưa thống nhất đánh giá do liên quan đến các nội dung như tiến độ xây dựng quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu với các linh kiện phụ tùng điện tử và xe máy, các biện pháp cải cách hành chính… những nỗ lực của hai bên đã góp phần to lớn vào công cuộc cải cách kinh tế của việt Nam phát triển theo hướng kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Qua đó, đã cải thiện môi trường đầu tư và tăng thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nhất là từ các nhà đầu tư lớn của Nhật.

Ông Đạt cũng cho biết, cuối tháng 11-2005, Thủ tướng Chính phủ hai nước đã thống nhất tiếp tục triển khai sáng kiến chung Việt- Nhật giai đoạn 2, kéo dài đến năm 2007. Đội đặc nhiệm của hai bên tiếp tục thảo luận để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong giai đoạn tới và chắc chắn rằng môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện để đón dòng đầu tư FDI mới.

HOÀNG QUÂN

Các tin, bài viết khác