Công an hướng dẫn các bước giao dịch hành chính thay thế sổ hộ khẩu giấy

Ngày 27-10, Công an TP Hà Nội thông tin, sau 31-12-2022, trong các giao dịch hành chính của công dân, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng, theo Luật Cư trú 2020.

Để thực hiện các giao dịch sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị, công dân thực hiện các bước: 

Thứ nhất, công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử làm giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác để chứng nhận các thông tin về cư trú.

Công an hướng dẫn các bước giao dịch hành chính thay thế sổ hộ khẩu giấy ảnh 1 Đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an kiểm tra công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: KIÊN PHẠM

Thứ hai, sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp. Theo đó, trên bề mặt thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử của mỗi công dân có một mã QR riêng của công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện các giao dịch hành chính cần xác nhận thông tin về cư trú của công dân có thể sử dụng thiết bị đọc QR (theo tiêu chuẩn do Bộ TT-TT ban hành). 

Thứ ba, sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân. Theo đó, thiết bị này do Bộ Công an nghiên cứu kết hợp sản xuất và đã cấp cho công an cấp huyện để sử dụng. Các thông tin mà thiết bị này đọc được bao gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng; số chứng minh đã được cấp; ngày cấp; ngày hết hạn (của thẻ căn cước công dân); đặc điểm nhận dạng; ảnh chân dung; trích chọn vân tay; số thẻ căn cước công dân (số định danh cá nhân).

Thứ tư, công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

Bước 1: Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia), xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.

Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân’’ và nhập các thông tin theo yêu cầu: họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn “Tìm kiếm”.

Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện thị trên màn hình gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; nơi thường trú; số định danh cá nhân; số chứng minh nhân dân.

Thứ năm, công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. 

Bước 1: Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2; thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID.

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được thực hiện đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia (liên thông với cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Thứ sáu, sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú. Theo đó, công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú).

Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.

Thứ bảy, sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với cách này, hiện nay Công an TP Hà Nội đang thực hiện việc thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công dân chưa được cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Công dân có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.

Tin cùng chuyên mục