Công tác nhân sự được thực hiện rất dân chủ và tập trung

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng:

(SGGPO).-  Chiều 23-1, sau phiên họp tại hội trường về số lượng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, Thượng tướng Võ Tiến Trung (ảnh), Giám đốc Học viện Quốc phòng, đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế về danh sách giới thiệu để đại hội quyết định. Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết:

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng trả lời phóng viên

Theo phương án nhân sự đã được đại hội thông qua, nhiệm kỳ này đại hội sẽ bầu 180 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Danh sách mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 14 chuẩn bị, giới thiệu đến nay là 221 đồng chí, bảo đảm có số dư hơn 10%. Như vậy, theo quy định còn gần 20% nữa sẽ do đại hội giới thiệu để bảo đảm không quá 30% số dư. Các đồng chí được Trung ương giới thiệu lần này qua rất nhiều vòng, từ cơ sở, từ Ban Chấp hành Trung ương, đến Bộ Chính trị. Bộ Chính trị bỏ phiếu rồi đưa ra Trung ương, mới chính thức đưa vào danh sách.

° PV Báo Sài Gòn Giải Phóng: Đối với những trường hợp quá tuổi, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu bao nhiêu đồng chí để đại hội xem xét?

° Thượng tướng VÕ TIẾN TRUNG: Lần này Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mang tính chất kế thừa, tập hợp, giữ vững ổn định chính trị và giữ vững khối đoàn kết trong nhân dân và trong Đảng. Ngoài ra có 4 đồng chí ở Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội, do những vị trí này chưa có đồng chí thay thế. Một số đồng chí trung ương quá tuổi, trong đó có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút không nhận giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

° Báo Người Lao Động: Quy chế bầu cử tại đại hội có gì khác với Quy chế bầu cử được Trung ương đưa ra trước đó không, thưa Thượng tướng?

° Quy chế bầu cử được đại hội thống nhất đưa ra đúng với nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Chiều 23-1, các đoàn tiến hành thảo luận danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành khóa mới và tại đại hội này mỗi đại biểu có quyền đề cử và tự ứng cử. Người được đề cử nếu muốn rút ra phải được đại hội quyết định cho rút hay không cho rút. Như vậy, tôi cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự vừa tập trung, vừa rất dân chủ. Người ứng cử và tự ứng cử tại đại hội phải chuẩn bị hồ sơ lý lịch trích ngang, nhận xét của địa phương, nơi công tác…

° Báo Tuổi Trẻ: Đến nay đã có trường hợp nào tự ứng cử không, thưa Thượng tướng?

° Tới nay thì chưa, vì các đoàn còn đang họp, thảo luận về nhân sự, sau đó đưa ra đại hội mới biết ai tự ứng cử, ai được giới thiệu.

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí

Theo thông cáo báo chí của Đại hội lần thứ XII của Đảng, ngày 23-1, tính đến hết ngày làm việc thứ ba của Đại hội, đã có 34 ý kiến phát biểu tại hội trường và 686 ý kiến phát biểu tại đoàn về các dự thảo văn kiện Đại hội XII với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Trong phiên họp buổi sáng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, Ủy viên Đoàn Thư ký thông báo về việc tiếp tục có thêm 30 chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đại hội. Như vậy, đến nay đã có 200 chính đảng, tổ chức và bè bạn quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đầu giờ chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hàm Yên

HOÀI NAM - NGỌC QUANG
(thực hiện)


Các tin, bài viết khác