Cụm tin

Nhiều dự án đầu tư ngành thép đi vào hoạt động

Nhiều dự án đầu tư trong ngành thép hoàn thành và đi vào hoạt động đã đưa tổng công suất thép cán lên 6 triệu tấn/năm, tổng công suất lò điện luyện thép đạt công suất 2 triệu/năm.

Các dự án quan trọng có công suất lớn là xưởng cán thép 400.000 tấn/năm của Nhà máy Thép Phú Mỹ, xưởng luyện thép Nhà máy Thép Phú Mỹ công suất 500.000 tấn phôi/năm…

Dự kiến năm 2007, nhu cầu tiêu thụ các loại thép của cả nước vào khoảng 8 triệu tấn, trong đó thép cây và cuộn khoảng 4 triệu tấn. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất phôi thép trong nước để đạt sản lượng 1,8 triệu tấn (tăng 28,6%) và khoảng 4,3 triệu tấn thép và sản phẩm thép. 

V.T.L. 

Sabeco sẽ cổ phần hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bia-Rượu và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Như vậy, một phần vốn nhà nước trong Sabeco sẽ được bán ra ngoài cho các nhà đầu tư công chúng để chuyển công ty này thành công ty cổ phần.

Mức vốn điều lệ của Sabeco là 5.500 tỷ đồng. Khi bán cổ phần lần đầu, nhà nước giữ 80% vốn điều lệ của Sabeco. 

N.THY 

Tăng cường quản lý để kiềm chế nhập siêu

Bộ Công nghiệp vừa triển khai hàng loạt biện pháp nhằm quản lý và kiềm chế nhập siêu trong năm 2007. Theo đó, bộ yêu cầu các doanh nghiệp rà soát tiến độ các dự án đầu tư, các công trình xây dựng để có kế hoạch nhập khẩu vật tư thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng.

Đồng thời các doanh nghiệp cũng phải tích cực giảm chi phí nguyên vật liệu và năng lượng trong sản xuất kinh doanh, tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại lao động, phát triển thị trường và nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh sức cạnh tranh của sản phẩm để đẩy mạnh nhập khẩu, giảm nhập siêu.

Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, kiểm tra kế hoạch nhập khẩu, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời có biện pháp quản lý hiệu quả; nhanh chóng nghiên cứu xây dựng các biện pháp, các rào cản kỹ thuật cần thiết áp dụng đối với các ngành, sản phẩm công nghiệp nhằm bảo vệ sản phẩm trong nước khỏi sự cạnh tranh không công bằng trên thị trường trong nước phù hợp với các quy định của WTO và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; xây dựng các quy chế quản lý tiêu thụ một số sản phẩm nhạy cảm để đảm bảo ổn định thị trường trước những biến động khách quan.  

V.T.L.

Các tin, bài viết khác