Đại hội Công đoàn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Hòa Bình đã tìm ra được 7 đoàn viên ưu tú được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 3 đoàn viên đại diện tham gia Đại hội Công đoàn cấp trên.
Đại hội Công đoàn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 27-3-2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội vinh hạnh có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Thái - Quận ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn lao động Quận 3, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Ban Chấp hành công đoàn cùng đông đủ thành viên công đoàn cơ sở.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết đánh giá về hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới: Hòa Bình nỗ lực trở thành Công đoàn vững mạnh nhận được bằng khen của Công đoàn Việt Nam, 100% đoàn viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, nhiệm kỳ đạt ít nhất 1 đến 3 đoàn viên ưu tú.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Thái cho biết: “Nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn cơ sở của Hòa Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, đồng hành cùng quận cũng như địa phương trong các hoạt động cộng đồng. Phương châm của chúng ta năm nay là: Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm. Với tinh thần này rất cần sự nỗ lực từ tất cả đoàn viên người lao động. Đặc biệt trong giai đoạn nhiều khó khăn như hiện nay, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn đổi mới và gắn kết hơn nữa cùng vượt qua gian nan, thử thách. Mỗi đoàn viên không ngừng nâng cao năng lực, góp phần phát triển công ty.”.

Đại hội được 100% đoàn viên biểu quyết thông qua các nội dung cùng với đó Đại hội đã tìm ra được 7 đoàn viên ưu tú được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và 3 đoàn viên đại diện tham gia Đại hội Công đoàn cấp trên.

Tin cùng chuyên mục