Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết

   Tại cuộc họp báo do Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng tổ chức, các phóng viên trong nước và quốc tế đã đặt ra nhiều câu hỏi tại cuộc họp báo.

 VTV 1: Đại hội XII của Đảng có phải là công cuộc đổi mới lần 2 của Đảng?

  - Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng và Đại hội XII của Đảng là đại hội tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới vừa qua.

SGGP: Đại hội XII của Đảng có xem xét bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng?

   - Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương: Điều lệ Đảng sửa đổi mới được Đại hội lần thứ XI thông qua. Thời gian từ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng từ Khóa XI đến nay chưa dài, một số điểm mới được bổ sung, sửa đổi tại Đại hội lần thứ XI vẫn còn có thêm thời gian để kiểm chứng. Lần này, qua tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, những vướng mắc, những hạn chế trong việc thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân do khâu tổ chức thi hành Điều lệ Đảng chưa nghiêm. Những vướng mắc xuất phát từ quy định của Điều lệ Đảng để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi thì không nhiều. Qua tổng hợp, báo cáo thì Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội XII của Đảng xem xét, bổ sung, sửa đổi hay không (nếu có). Cái này còn đang trình, kể cả Quy chế làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử trong Đảng. Khi đại hội thông qua, có kết quả sẽ thông tin rộng rãi, kể cả Quyết định 244 của Bộ Chính trị về quy định quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội XII có Quy chế bầu cử của đại hội, và cũng được chuẩn bị để thông qua đại hội xem xét, quyết định. 

Tuổi Trẻ: Ngay sau Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin nêu rất cụ thể danh sách 4 ứng cử viên cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đề nghị cho biết thông tin về vấn đề này?

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn:
Về vấn đề này, đúng là trên mạng xã hội sau Hội nghị Trung ương 14 có một số thông tin về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự của Đại hội XII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự Ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo quy định của đại hội.

TTX Việt Nam: Những ưu tiên trong công tác đối ngoại của Đảng?

- Đồng chí Hoàng Bình Quân,
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Đảng rất coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực. Đảng đã xác định luôn coi trọng và luôn thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đấy là mục tiêu chiến lược của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong đường lối chính sách đối ngoại trong những năm tới.

Nhân Dân: Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tập trung vào những vấn đề gì và được Tiểu ban soạn thảo văn kiện tiếp thu như thế nào?

- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng Trung ương Đảng: Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng có 26 triệu lượt ý kiến góp ý. Trước hết là của đại hội Đảng bộ các cấp, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội Khóa XIII, của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài. Các ý kiến góp ý rất phong phú, đề cập đến tất cả các lĩnh vực. Trong đó có nhiều ý kiến tập trung góp ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đặc biệt là tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, về phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng, về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Nổi lên ý kiến về làm sao bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước trong tình hình mới, trong đó có cả vấn đề biển Đông. Các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa để hoàn thiện, bổ sung và các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng. 

Đài Tiếng nói Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII dự kiến có bao nhiêu ủy viên?

    - Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương: Ban chấp hành Trung ương Khóa XII theo phương án của Trung ương đã thông qua và sẽ trình đại hội, dự kiến có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. 

 Việt Nam Net: Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ được đại hội thực hiện như thế nào?

   - Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương: Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Khóa XII do Đoàn chủ tịch xem xét, đề xuất với đại hội để đại hội cho rút hay không cho rút.

Hãng AP (Mỹ): Sau khi có kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương và nhân sự chủ chốt của Đảng thì việc thông tin như thế nào nhanh nhất để báo chí được biết?

   - Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương: Ngay khi đại hội kết thúc, đồng chí Tổng Bí thư cùng với một số đồng chí lãnh đạo được đại hội bầu ra sẽ thông báo qua cuộc họp báo và sẽ trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí đặt ra.

   - Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương: Sau khi đại hội bầu ra được Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương sẽ họp phiên thứ nhất để bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi bầu có kết quả sẽ báo cáo đại hội và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí ngay.

           HOÀI NAM (thực hiện)

Các tin, bài viết khác