Đại hội điểm ở cơ sở đúng quy trình, đảm bảo chất lượng

SGGP
Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm của hầu hết chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở (gọi tắt là đảng bộ cơ sở) trên địa bàn TPHCM đạt được những kết quả tích cực. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. 

Các bí thư cấp ủy được bầu trực tiếp đạt tỷ lệ cao, đạt yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong bầu cử trong Đảng. Tuy nhiên, đại hội cần bớt thời gian đọc báo cáo và dành thêm thời gian cho đại biểu thảo luận.

Cơ bản đáp ứng thời gian

Đảng bộ quận Thủ Đức là một trong các đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Quận ủy đã đề xuất được thực hiện vào các ngày 23, 24 và 25-4.

Để đảm bảo thời hạn nêu trên, từ cuối năm 2019, việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cơ sở đã được tập trung thực hiện, bắt đầu từ Đại hội Chi bộ Trường THPT Thủ Đức. Đến cuối tháng 2-2020, cả 3 đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm ở quận đã diễn ra thành công.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, các đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm có sự chuẩn bị nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, đại hội được tổ chức đầy đủ và đúng các nội dung theo quy định. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trước khi đại hội diện rộng ở cơ sở. Đến nay, có 27/41 đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. 

Ở các đảng bộ quận huyện (quận 3, huyện Nhà Bè) và đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chọn tổ chức đại hội điểm cũng tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đến nay, đại hội điểm của các đảng bộ cơ sở ở quận 3 và huyện Nhà Bè đều đã được tổ chức thành công. Đại hội điểm tại các đơn vị, địa phương khác cũng đã hoàn tất.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, toàn TPHCM có 2.129 đảng bộ cơ sở trực thuộc 24 quận huyện và 40 đảng bộ cấp trên cơ sở. Có 103 đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, trong đó có 58 đơn vị thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư.

Tính đến hết ngày 12-3 đã có 85/103 (82,5%) đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm. Theo lịch đăng ký, dự kiến đến ngày 15-3 có 97/103 (94%) đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo đúng thời gian quy định của Ban Thường vụ Thành ủy. Dù vậy, vẫn còn một số đảng bộ cơ sở được chọn làm đại hội điểm chưa đảm bảo tiến độ.

Lắng nghe dân khi xây dựng văn kiện

Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận 3, việc chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm ở các loại hình cơ sở đảng khác nhau là nhằm giúp cho việc rút kinh nghiệm được đầy đủ, toàn diện hơn trước khi triển khai đến tất cả cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ quận. Một trong những nội dung quan trọng là việc tập trung chuẩn bị, soạn thảo dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ.

Mặt khác, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức hội nghị góp ý văn kiện được thực hiện đúng quy định. Trong đó, bên cạnh việc tổ chức họp cấp ủy góp ý vào dự thảo văn kiện, còn tổ chức lấy ý kiến góp ý, trong đó có lấy ý kiến của cán bộ hưu trí và khu phố, ban điều hành tổ dân phố.

Đại hội điểm ở cơ sở đúng quy trình, đảm bảo chất lượng ảnh 1 Đảng bộ phường Trường Thạnh (quận 9) tổ chức thành công đại hội điểm và thực hiện bầu trực tiếp bí thư

Tương tự, Quận ủy quận Thủ Đức công bố dự thảo và hướng dẫn tổ chức góp ý bằng nhiều hình thức (hội nghị, nhận góp ý qua trang tin điện tử, trang cộng đồng của quận), nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó xây dựng Dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức khách quan và toàn diện.

Tuy vậy, các đơn vị cũng nhận diện một số hạn chế, nhất là thời gian thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới còn dài. Các ý kiến đóng góp của đại biểu không nhiều, phần thảo luận văn kiện chủ yếu là đọc tham luận. 

Đánh giá chung, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, nhận xét quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm của các đảng bộ cơ sở đã đạt kết quả tích cực. Hầu hết các đảng bộ cơ sở chuẩn bị văn kiện đại hội bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 324-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM; tổ chức thảo luận sâu, kỹ nhiều lần. Tuy nhiên, báo cáo chính trị trình bày tại đại hội ở một số nơi dài nên thời gian để đại biểu nghiên cứu, thảo luận còn hạn chế.

Vì vậy, ban thường vụ các quận huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở cần lưu ý chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị báo cáo chính trị (tóm tắt) nêu khái quát tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua. Trong đó nêu bật ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cùng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là phải dành thời gian cho đại biểu thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ.

Lựa chọn nhân sự sát, đúng

Theo Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, các đảng bộ cơ sở ở quận được chọn tổ chức đại hội điểm có sự chuẩn bị nghiêm túc, bám sát hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp trên, qua đó đại hội được tổ chức đầy đủ và đúng theo quy định. Cùng với đó, đại hội cũng bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí tiêu biểu, có uy tín, năng lực và đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý.

Tại quận 3, nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với tình hình của từng cơ quan. Tương tự, theo đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Nhà Bè, việc tổ chức thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo quy trình, phát huy dân chủ và gắn với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả bầu cử cấp ủy tại đại hội khá tốt, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ của đại biểu tham dự đại hội.

Đặc biệt, kết quả bầu trực tiếp bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối. Như Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè) được 151/152 phiếu, chiếm 99,39%; Bí thư Đảng ủy phường Trường Thạnh (quận 9) với số phiếu 79/80, đạt tỷ lệ 98,75%; Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ (quận Thủ Đức) với số phiếu 90/90, đạt tỷ lệ 100%.

Về tình hình chung, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đánh giá, công tác nhân sự được hầu hết các đảng bộ cơ sở chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Kết quả bầu đều đủ số lượng; kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên cơ bản đạt yêu cầu. Các đại hội bầu trực tiếp bí thư đều đạt yêu cầu, chức danh bí thư trúng cử với tỷ lệ khá cao. Điều này cho thấy sự lựa chọn của ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên đối với các đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội bầu trực tiếp bí thư là sát, đúng.

“Đại hội bầu trực tiếp bí thư đạt yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong bầu cử trong Đảng”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định. Việc này còn phát huy quyền dân chủ trực tiếp và đề cao trách nhiệm của đại biểu, đảng viên dự đại hội trong việc nâng cao chất lượng cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, ban đầu có 105 đảng bộ cơ sở đại hội điểm. Song, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM rút lại việc đăng ký đại hội điểm của 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc (Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ thông tin); đồng thời đề nghị kéo dài thời hạn hoàn tất việc tổ chức đại hội các chi bộ sinh viên trực thuộc các đảng bộ cơ sở sang tháng 4-2020, do hơn 60.000 sinh viên của Đại học Quốc gia TPHCM đã tạm nghỉ học để phòng dịch.

KIỀU PHONG

Các tin, bài viết khác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giữ lửa hạnh phúc bằng tình yêu thương

Khách đến nhà bà Nguyễn Thị Bích Hường (65 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào buổi tối thường bắt gặp hình ảnh bà Hường cùng cô con gái vừa nấu ăn trong bếp, vừa trò chuyện vui vẻ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Góp sức xây bệnh xá đảo Nam Yết

Tháng 4-2019, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đề nghị TPHCM hỗ trợ xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Đáp lời đề nghị trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động trong các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, tham gia đóng góp xây dựng công trình.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Phường 10 quận 5 hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại nhà

Sáng 8-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, quận 5 tổ chức buổi ra mắt công trình phục vụ nhân dân, gồm tổ hỗ trợ tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà; tờ gấp chung tay cải cách hành chính. Buổi ra mắt có sự tham gia của nhiều người dân trên địa bàn phường.


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP