Đại hội giới thiệu thêm hơn 60 trường hợp tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

* Các đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng… được giới thiệu tái cử

(SGGPO).– Hôm nay 24-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết).

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử).

Cuối buổi sáng, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử; Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến về dự kiến những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.

Đầu giờ chiều, Đoàn Chủ tịch gửi báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn. Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Các Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với báo chí chiều 24-1-2016. Ảnh: H.Y - H.N

Chiều nay 24-1, sau khi các đoàn đại biểu kết thúc chương trình làm việc trong ngày, bên hành lang Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã cho phóng viên các cơ quan báo chí biết một số thông tin. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nói: “Đến chiều 24-1, các đoàn đã chốt lại danh sách giới thiệu được hơn 60 trường hợp (ngoài danh sách Trung ương giới thiệu – PV) và gần một nửa trong số đó là những đồng chí ở Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, phần lớn còn lại là những người mới. Đặc biệt, trong số được giới thiệu có nhiều người không dự đại hội”. Trả lời phóng viên Báo SGGP: “Có ai tự ứng cử không và có đồng chí nào thuộc trường hợp đặc biệt có được giới thiệu không?”, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cho biết: “Không thấy trường hợp nào tự ứng cử. Nhưng trong danh sách có mấy chục người thuộc diện quá tuổi, trong đó có nhiều đồng chí thuộc diện đặc biệt đã xin rút ở Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI). Cụ thể có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa và một số đồng chí khác nữa”.

Cũng theo đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, tổng hợp danh sách giới thiệu tại các đoàn cho thấy, dù có một đồng chí được giới thiệu cũng được đưa vào danh sách. Quy trình tiếp theo là nghe ý kiến của những đồng chí được giới thiệu xem họ nói gì, kể cả các trường hợp được giới thiệu nhưng không dự đại hội. Sau đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ có ý kiến chính thức về các trường hợp này và đưa ra lấy ý kiến Đại hội bằng bỏ phiếu. “Sẽ chọn từ cao đến thấp, lấy đủ số dư tối đa là 30%, sau đó lập danh sách để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành khóa mới” - đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cho biết.

Đối với những trường hợp không dự Đại hội nhưng được giới thiệu vào danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, theo đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, quy trình tiếp theo là thông báo đến cho các đồng chí đó biết mình đã được giới thiệu. “Sau đó, sẽ ghi nhận các đồng chí đó có ý kiến gì không trước khi đưa ra Đại hội quyết định xem có đồng ý cho rút hay không. Cái này là rất dân chủ”. 

Về không khí thảo luận nhân sự tại Đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ: “Qua tổng hợp, tôi thấy nhìn chung đều nhất trí cao về đề án nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội với danh sách đề cử gồm 221 đồng chí. Tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng mà đề án đưa ra được đại đa số đại biểu thống nhất, không thấy có ý kiến khác. Không khí thảo luận ở các đoàn là hết sức dân chủ, thẳng thắn”.

HÀM YÊN – HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác