Dàn xe “khủng” của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA

Dàn xe “khủng” của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA

Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 1
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 2
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 3
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 4
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 5
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 6
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 7
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 8
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 9
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 10
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 11
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 12
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 13
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 14
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 15
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 16
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 17
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 18
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 19
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 20
Dàn xe 'khủng' của Đội công binh số 1 Việt Nam lăn bánh tại phái bộ UNISFA ảnh 21

MAI AN - Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />