Đánh giá công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết

Sáng ngày 6-9, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV đã khai mạc tại Nhà Quốc hội; được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc và điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật; bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội được ban hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đối với việc triển khai luật, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa đảm bảo tính toàn diện; chưa chú trọng đối với các luật nghị quyết mới được ban hành. Việc giám sát văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết trong một số trường hợp chưa đánh giá đầy đủ về tính hợp pháp, thống nhất, tính khả thi và hiệu lực của văn bản. Một số luật có số lượng nội dung quy định chi tiết nhiều nhưng chưa đảm bảo tính cụ thể để khi có hiệu lực thi hành...

Đối với Chính phủ, công tác tổ chức triển khai một số luật, nghị quyết còn chậm; một số luật được ban hành từ năm 2022 nhưng đến nay chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Một số văn bản chất lượng chưa đảm bảo, vừa ban hành trong thời gian ngắn đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do không phù hợp với thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

“Hội nghị hôm nay sẽ đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết, trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Một số nghị quyết về nhân sự, về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề không thuộc phạm vi của hội nghị này”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục