Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(SGGPO). - Chiều nay 26-1, danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được công bố với 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Danh sách này được bầu dựa trên số ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 220 đồng chí cho các vị trí Ủy viên Trung ương chính thức, 26 đồng chí cho các vị trí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng

>>Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

>>Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

NGỌC QUANG - HOÀI NAM

Các tin, bài viết khác