Đào tạo nghề dài hạn trên 32.000 học sinh

Theo Sở LĐTB-XH TPHCM, trong năm 2006 trên địa bàn TP có thêm 50 cơ sở mới, nâng tổng số cơ sở dạy nghề lên 320 cơ sở. Nhờ thực hiện xã hội hóa hoạt động dạy nghề, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo yêu cầu xã hội, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh 32.327 học sinh hệ dài hạn và gần 300.000 lượt học sinh ngắn hạn.

Trong năm, TP đã đầu tư 5,6 tỷ đồng nhằm tăng cường thiết bị dạy nghề, hỗ trợ chương trình đào tạo nghề cho người tàn tật, lao động nông thôn. Trong năm 2007, TP phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 45%. 

KHÁNH HƯNG

Các tin, bài viết khác