Đáp lời Tổ quốc

Đáp lời Tổ quốc

Từ 0 giờ ngày 23-8, TPHCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Từ lúc đó, mỗi góc phố, con đường đến từng khu dân cư, hình ảnh của anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên… bằng trách nhiệm, tình cảm, lại càng trở nên gần gũi, thân thương khi tự tay đi chợ, lựa chọn từng bó rau, miếng thịt ở siêu thị và chuyển đến tận nhà “khách hàng”.

Đáp lời Tổ quốc ảnh 1
Đáp lời Tổ quốc ảnh 2
Đáp lời Tổ quốc ảnh 3
Đáp lời Tổ quốc ảnh 4
Đáp lời Tổ quốc ảnh 5
Đáp lời Tổ quốc ảnh 6
Đáp lời Tổ quốc ảnh 7
Đáp lời Tổ quốc ảnh 8
Đáp lời Tổ quốc ảnh 9
Đáp lời Tổ quốc ảnh 10
Đáp lời Tổ quốc ảnh 11
Đáp lời Tổ quốc ảnh 12
Đáp lời Tổ quốc ảnh 13
Đáp lời Tổ quốc ảnh 14
Đáp lời Tổ quốc ảnh 15
Đáp lời Tổ quốc ảnh 16
Đáp lời Tổ quốc ảnh 17
Đáp lời Tổ quốc ảnh 18
Đáp lời Tổ quốc ảnh 19
Đáp lời Tổ quốc ảnh 20
Đáp lời Tổ quốc ảnh 21