Để đại hội Đảng là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân

SGGP
“Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải hết sức khoa học, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân cảm nhận được cái “hồn” của văn kiện; phải có báo cáo tổng hợp ý kiến, nhất là sự quan tâm của nhân dân đối với văn kiện cấp cơ sở, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh với PV Báo SGGP về lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Để đại hội Đảng là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ảnh 1 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
Nhân sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định


Phóng viên: Đồng chí có thể nói rõ hơn công tác tổ chức đại hội điểm Đảng bộ quận - huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra như thế nào, với kết quả ra sao?

Đồng chí PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ: Để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chọn Đảng bộ huyện Nhà Bè, Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành và Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đại hội điểm. Với sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát, thường xuyên, liên tục của Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy phụ trách, của các Tổ công tác, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Đảng bộ, đại hội của 3 đơn vị điểm đều thành công, cơ bản đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 324-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện (báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, các báo cáo chuyên đề, tham luận…) được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện. Công tác nhân sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định, kết quả bầu một lần đủ số lượng theo đề án được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Việc chuẩn bị nhân sự dự kiến cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm tuân thủ theo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu cũng như chất lượng ra sao, thưa đồng chí?

Như đã nói trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, quy hoạch, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, nên ban thường vụ huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đã chủ động trong việc chuẩn bị đề án, nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; khi trình đại hội đều có sự thống nhất cao, không có đề cử, ứng cử thêm; bầu một lần đủ số lượng theo đề án được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Kết quả bầu cử ban chấp hành đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước; đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ cán bộ nữ (đạt từ 23% trở lên), cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân đạt trên 80%. Kết quả bầu ban thường vụ cấp ủy có cơ cấu nữ đạt tỷ lệ 35%, tỷ lệ ủy viên ban thường vụ cấp ủy dưới 40 tuổi đạt 5%. Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ rất cao.

Phát huy trí tuệ nhân dân xây dựng văn kiện


Từ kết quả các đại hội điểm, Ban Thường vụ Thành ủy có những yêu cầu, chỉ đạo gì nhằm nâng cao chất lượng đại hội của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở?

Tại hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ huyện và cấp trên cơ sở, đồng chí Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu, chỉ đạo nhiều ý kiến quan trọng. Trong đó, đề nghị các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở phải tiếp tục quán triệt sâu, kỹ và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và hướng dẫn của các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về chuẩn bị nội dung, quy trình công tác nhân sự và việc tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội phải hết sức khoa học, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của các tầng lớp nhân dân và phải báo cáo tổng hợp ý kiến, nhất là sự quan tâm của nhân dân đối với văn kiện cấp mình, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến vừa là quá trình phát huy trí tuệ, đồng thời cũng là quá trình tạo động lực, khởi đầu phát huy sức mạnh của tập thể, sức mạnh của nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống, ngay sau đại hội kết thúc thành công.

Ngoài ra, trước và trong quá trình tổ chức đại hội, cần xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, có phân công cụ thể nhiệm vụ từng đồng chí, từng bộ phận, vị trí; nắm vững các quy định, quy chế của Đảng, nhất là trình tự, thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử trong Đảng làm cơ sở chủ động dự báo và có biện pháp xử lý những tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực chất, thiết thực đi đôi với chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, để đại hội Đảng là sự kiện quan trọng không chỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của quần chúng nhân dân địa phương, người lao động trong từng đơn vị.

Về kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI như lấy ý kiến hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự cũng như thời gian dự kiến tổ chức thực hiện cụ thể ra sao, thưa đồng chí?

Ngay từ sớm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và triển khai kế hoạch khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân góp phần xây dựng TPHCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước làm cơ sở ban đầu trong xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ TP. Đến nay, sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, báo cáo chính trị đã đến bước dự thảo lần thứ 2.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của Đảng bộ, nhân dân TP trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2) Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được lấy ý kiến góp ý tại các tổ chức cơ sở đảng, thảo luận tại đại hội Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Ban Thường vụ Hội Luật gia TP; các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ… Thành ủy cũng trân trọng đón nhận mọi ý kiến góp ý trực tiếp của nhân dân TPHCM, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối tiếp nhận hoặc qua diễn đàn của các cơ quan báo chí.

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác, rõ ràng, kể cả những ý kiến khác nhau để Ban Chấp hành Đảng bộ TP nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị và trình đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định (dự kiến tổ chức vào tháng 10-2020).

Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới đang được Tiểu ban nhân sự tham mưu, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tiến hành các bước theo đúng quy định của Đảng, và theo tinh thần chỉ đạo tại bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc”.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và các đại hội điểm, tình hình dịch Covid-19 đã có những tác động nhất định, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, nhất là trong việc chủ động thời gian đại hội. Tuy nhiên, các Đảng bộ đều đã có giải pháp thích ứng phù hợp ngay khi có các chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP theo từng thời điểm nên cũng đã khắc phục được, cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt sâu sắc tinh thần tập trung chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khôi phục sản xuất gắn liền với phòng chống hiệu quả, ứng phó với dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê

THU HƯỜNG - KIỀU PHONG thực hiện

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM chúc mừng các đảng viên trẻ là học sinh THPT được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Hồng Hải

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM có tân giám đốc

Sau hơn 4 tháng trống vị trí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM kể từ khi ông Tô Duy Lâm thôi giữ chức vụ này và thôi việc theo nguyện vọng vào ngày 15-3-2022, từ ngày hôm nay 1-8-2022, ông Võ Minh Tuấn được Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM. 

Cải cách hành chính

TPHCM sắp triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TPHCM sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Trong đó có 403 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện của TPHCM, 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />