Đề nghị phân quyền quyết định biên chế cho Đà Nẵng, đừng "phân cấp nửa vời"

ĐB Vũ Trọng Kim (Nam Định) kiên trì đề xuất thí điểm bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp bằng lá phiếu của nhân dân với quy trình đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của HĐND, giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc.

ĐB Vũ Trọng Kim (Nam Định) phát biểu tại phiên nghị trường sáng 7-6. Ảnh: Media Quốc hội
ĐB Vũ Trọng Kim (Nam Định) phát biểu tại phiên nghị trường sáng 7-6. Ảnh: Media Quốc hội

Thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, ĐB Vũ Trọng Kim (Nam Định) ghi nhận, dự thảo nghị quyết đã có nghiên cứu, đưa vào 9 chính sách mới khả dĩ tháo gỡ nhiều vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế liên thông, cơ chế tài chính, quyền hạn của quận, phường...

Nhắc lại thời điểm vào năm 2020, tại Quốc hội khóa XIV, khi thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, ĐB đã đề xuất nên thí điểm bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp bằng lá phiếu của nhân dân, ông Vũ Trọng Kim nói: "Khi đó, trong Quốc hội có ĐB ủng hộ, có người không ủng hộ... Nhưng đó là bước đi, tiến thêm bước đi dân chủ".

Giữ quan điểm, ĐB tiếp tục nhắc lại đề xuất này, khẳng định đã kiến nghị quy trình làm cụ thể, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của HĐND, giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc…

ĐOÀN TPHCM .jpeg
ĐBQH dự phiên họp sáng 7-6

Cùng mối quan tâm đến mô hình tổ chức chính quyền, ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cũng đề nghị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của TP trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chế độ công vụ.

Đơn cử, dự thảo chỉ giao thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ công chức làm việc ở phường, xã tại Đà Nẵng cho HĐND TP quyết định, chưa thể hiện triệt để chủ trương của Đảng là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. “Nếu phân cấp cho Đà Nẵng thẩm quyền quyết định một phần biên chế cán bộ công chức của Đà Nẵng thì có thể gọi đó là "phân cấp nửa vời", ông Hà Sỹ Đồng phát biểu.

Trong xu thế đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa trung ương với chính quyền địa phương, ĐB đề nghị Quốc hội phân quyền quyết định biên chế cho Đà Nẵng, có sự kiểm soát, kiểm tra, thanh tra của trung ương.

Tin cùng chuyên mục