Để người trẻ hiểu, tin và thực hiện

Tuổi trẻ TPHCM là đối tượng thụ hưởng trực tiếp và lâu dài những thành quả mà Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98) mang lại, nên hơn ai hết, chính người trẻ thành phố phải là những người tiên phong thực hiện nghị quyết này.

Để người trẻ hiểu, tin và thực hiện

Nghị quyết 98 được thực hiện trong 5 năm (2023-2028) và đã bắt đầu cho những “trái ngọt”. Người dân dễ dàng nhận thấy sự khởi sắc của hệ thống hạ tầng giao thông - xây dựng của thành phố và những tác động tích cực từ nghị quyết này mang lại.

Cùng chung trách nhiệm, Thành đoàn TPHCM đã và đang thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024, với hệ thống 11 chỉ tiêu quan trọng. Đáng chú ý trong đó là mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn TPHCM tổ chức ít nhất 1 hoạt động thúc đẩy đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng, sáng kiến nhằm tham mưu thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 98.

Không phải đợi đến Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ TPHCM mới nhập cuộc và đóng vai trò là một trong các chủ thể thực hiện Nghị quyết 98. Trước đó, Thành đoàn TPHCM đã có nhiều hành động cụ thể để lan tỏa tinh thần của nghị quyết tới đông đảo thanh niên, cũng như sớm bắt tay hành động để đưa nội dung Nghị quyết 98 thành những giá trị cụ thể.

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng có nhiều chỉ tiêu liên quan thiết thực đến Nghị quyết 98, như: 70% thanh thiếu nhi tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số và 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 800 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được hỗ trợ…

Để đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia góp thêm ý tưởng, sáng kiến thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, Thành đoàn TPHCM cần tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hơn nữa, để những công dân trẻ của thành phố “biết, hiểu, tin và thực hiện”. Tuổi trẻ thành phố là đối tượng thụ hưởng trực tiếp và lâu dài những thành quả mà nghị quyết mang lại, nênhơn ai hết, chính đoàn viên, thanh niên thành phố phải là những người tiên phong thực hiện nghị quyết này. Vì vậy, các chính sách về hỗ trợ, phát triển tàinăng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố cần tiếp tục đầu tư thêm nguồn lực, kiến tạo thêm cơ chế để người trẻ tham gia xây dựng TPHCM.

Tin cùng chuyên mục