Đề xuất công an cấp xã được cấp giấy thông hành

Bộ Công an đề xuất thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào, được phân cấp cho công an cấp huyện và xã.
Đề xuất công an cấp xã được cấp giấy thông hành

Ngày 30-9, Bộ Công an hoàn tất dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Lực lượng xuất nhập cảnh tiến hành cấp giấy thông hành
Lực lượng xuất nhập cảnh tiến hành cấp giấy thông hành

Theo dự thảo tờ trình, đối với thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào sẽ phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ công an cấp tỉnh có chung đường biên giới với Lào cho công an cấp huyện và công an cấp xã giáp biên giới thực hiện, theo hướng công an cấp xã cấp giấy thông hành cho công dân có hộ khẩu thường trú đối với xã giáp biên giới; công an cấp huyện cấp giấy thông hành cho công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện giáp biên giới và công an cấp tỉnh cấp giấy thông hành cho công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào và công dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện, xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phân cấp thủ tục trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại cấp tỉnh về công an cấp huyện và thủ tục trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại cấp huyện về công an cấp xã.

Đối với thủ tục xác nhận cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh về công an cấp tỉnh, công an cấp huyện.

Bộ Công an cho biết, xuất phát từ yêu cầu vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động vừa bảo đảm hiệu quả công tác kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay, Bộ Công an chính thức triển khai thực hiện hệ thống Cổng kiểm soát tự động Autogate tại 5 cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an. Hệ thống Autogate đã đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh cho công dân Việt Nam, người nước ngoài được nhanh chóng, thuận lợi, nhận được ủng hộ, đánh giá cao của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Tin cùng chuyên mục