Diện mạo từ nông thôn mới

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có nhiều “điểm sáng” đáng ghi nhận. Kết quả chung cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thực tế đã xuất hiện nhiều cách làm mới sáng tạo, mô hình hay trong tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị chung tay xây dựng NTM.

Diện mạo mới

Đến nay, ĐBSCL đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (lúa gạo, thủy sản và cây ăn quả). Nhiều mô hình như “cánh đồng lớn” đã nhanh chóng trở thành hình mẫu của cả nước. Bên cạnh đó là nhiều hình thức hợp tác kiểu mới, các câu lạc bộ sản xuất theo ngành hàng như mía, thủy sản, trái cây… lần lượt ra đời đã góp phần nâng cao thu nhập của một bộ phận dân cư nông thôn.

Nhiều địa phương đã thực hiện lồng ghép nội dung xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp; có kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, phát triển các mô hình kinh tế tập thể; xúc tiến đầu tư và thương mại, gắn kết kinh tế nông thôn với đô thị; tận dụng tối đa lợi thế của vùng, địa phương để khơi thông đầu ra cho nông sản.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ cũng được tập trung hỗ trợ và thúc đẩy phát triển. Bên cạnh sản xuất, các xã NTM còn làm tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động; biến địa bàn nông thôn thành “hệ đệm” cho các đô thị.

Nhà lầu trên cánh đồng Chó Ngáp ở Bạc Liêu - thành quả từ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.M.T

  Đích đến ở phía trước

Kinh tế vùng chủ yếu là nông nghiệp, địa bàn nông thôn rộng khắp, nguồn lực trong dân hạn chế, hỗ trợ từ ngân sách hạn hẹp; sản xuất bấp bênh, hiệu quả thấp, doanh nghiệp nông thôn nhỏ bé, kết nối cung - cầu nông sản bất cập… đó là những “điểm nghẽn” của hầu hết các địa phương vùng ĐBSCL khi bắt tay xây dựng NTM. Giải quyết các vấn đề trên phải trả lời câu hỏi đầu tiên: Tiền đâu? Nguồn lực vật chất nào bên cạnh động lực tinh thần xây dựng NTM? Làm gì để khơi thông dòng vốn cho nông thôn, phát huy sức dân? Đó là những câu hỏi lớn không dễ có lời giải. Nhưng bài học từ thực tiễn cho thấy sự năng động, sáng tạo, vượt khó, huy động sức dân và nhiều kinh nghiệm quý của vùng này cần được tiếp tục phát huy sau 5 năm - chặng đường đầu tiên của công cuộc xây dựng NTM.

Đích đến của NTM vẫn còn ở phía trước. Hạ tầng giao thông, thương mại, thủy lợi tuy được quan tâm đầu tư, bước đầu tạo ra diện mạo mới, nhưng vẫn còn khoảng cách xa trước yêu cầu phát triển sản xuất quy mô lớn. Phần lớn đường giao thông nông thôn trên địa bàn vùng mới chưa đáp ứng tốt khâu vận chuyển hàng hóa; hệ thống thủy lợi chưa kết nối tốt cho vùng nguyên liệu sản xuất lớn, thủy lợi đa mục tiêu; hệ thống chợ nông thôn còn tạm bợ, chưa thật sự trở thành kênh phân phối hai chiều và cầu nối giữa nông thôn - đô thị. Đó là những cản trở khó thu hút doanh nghiệp vào địa bàn nông thôn tạo ra “cốt” vật chất, việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Trong thời gian tới, xây dựng NTM vùng ĐBSCL cần tiếp tục tập trung giải quyết những “điểm nghẽn” về vốn, phát huy nội lực, nhất là đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và chăm lo an sinh xã hội. Xây dựng NTM là “cuộc cách mạng ở nông thôn” để đời sống của người dân, môi trường nông thôn văn minh và phát triển bền vững.

TRẦN HIỆP THỦY.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn