Điều kiện nào để người lao động nghỉ hưu năm 2023?

Điều kiện nào để người lao động nghỉ hưu năm 2023?

Với sự ra đời của Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động đang được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhất định. Vậy sang năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ là bao nhiêu?
Điều kiện nào để người lao động nghỉ hưu năm 2023? ảnh 1