Định nghĩa mới về F0, F1 và trường hợp nghi mắc Covid-19

Định nghĩa mới về F0, F1 và trường hợp nghi mắc Covid-19

Ngày 29-12-2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 11042/BYT-DP đưa ra định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh Covid-19 (F0) và người tiếp xúc gần (F1) mới.

Tin cùng chuyên mục