Đoàn kết để xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Kỷ niệm 55 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, với đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta, là một trong những trang sử chói lọi nhất. Trong suốt 21 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960) có ý nghĩa đặc biệt trên con đường đi đến thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta.

Ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (nay là Tân Biên), tỉnh Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được chính thức thành lập, do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch. Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của nhân dân ta, là sự kiện ghi nhận, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời nêu cao tính chất chính nghĩa cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. Đó “là đại diện chân chính, tiêu biểu cho quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam”. Mặt trận chủ trương: đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai, thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà.

Thanh niên thành phố thường xuyên thực hiện ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn dân cư (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Mặt trận không chỉ tập hợp lực lượng yêu nước vào các tổ chức chính trị - xã hội của mình mà còn tổ chức tập hợp quần chúng dưới các hình thức “ngoài mặt trận” như Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, liên hệ mật thiết với các hội, nhóm độc lập của những người có cảm tình với cách mạng, thậm chí với cả những phần tử thân Pháp, những tầng lớp trung gian có khuynh hướng chủ hòa...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 5-1968) và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam (tháng 6-1969).

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, và đặc biệt trong chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mũi tiến công chính trị, binh vận và việc xây dựng lực lượng chính trị tại chỗ được các cấp Mặt trận đặc biệt quan tâm, nên đã kịp thời phát động quần chúng nhân dân vùng lên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang giải phóng hoàn toàn miền Nam, vận động các gia đình binh sĩ, kêu gọi chồng con ra trình diện chính quyền cách mạng, tổ chức chăm lo, ổn định cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân ở vùng mới được giải phóng. Mặt trận quan tâm đặc biệt đến việc thực thi các chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc đối với các nhân sĩ, trí thức, với các nhân vật có uy tín trong chính quyền và quân đội Sài Gòn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Một yêu cầu được đặt ra là thống nhất các tổ chức Mặt trận. Qua hơn một năm chuẩn bị, sau khi thống nhất các tổ chức thành viên, từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, Đại hội thống nhất các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ở miền Bắc), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ở miền Nam đã họp tại TPHCM, thống nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc cách đây hơn 40 năm. Năm tháng rồi sẽ qua đi, nhưng chúng ta mãi mãi tự hào dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận, theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ và Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, nhân dân miền Nam đã sáng tạo phương pháp đấu tranh cách mạng phong phú, đa dạng và hết sức mềm dẻo, linh hoạt. Vì vậy, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống yêu nước đại đoàn kết toàn dân tộc; kế tục những thành tựu và những bài học kinh nghiệm, chúng ta vui mừng nhận thấy vai trò, vị trí, uy tín của Mặt trận Tổ quốc TPHCM ngày càng được nâng lên. Tự hào với truyền thống Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam càng làm cho mỗi chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

TPHCM đang bước vào giai đoạn khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X với mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Các thành viên của Mặt trận các cấp ở TP, cán bộ Mặt trận các thời kỳ sẽ cùng sát cánh với các tổ chức thành viên quyết tâm đem hết sức mình làm cho Mặt trận TP nói riêng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung không ngừng mở rộng, củng cố và phát triển đi lên để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc TP và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã đề ra.

NGUYỄN HOÀNG NĂNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức. Ảnh: MINH HIẾU

Thành ủy TP Thủ Đức xác định giải pháp đưa TP thành đô thị thông minh, sáng tạo

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 1, thảo luận về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên

Ngày 26-2, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020. Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP