Đoàn kết, đổi mới làm nên sức mạnh Việt Nam

Hôm nay 21-1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Nhóm phóng viên Báo SGGP ghi nhận những ý kiến tâm huyết của một số đại biểu, của đại diện các giới đồng bào cả nước bày tỏ kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra hướng phát triển mới, tiếp tục đưa đất nước tiến lên…

Đồng chí HỒ QUANG LỢI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội:

Quyết sách hiệu quả huy động nguồn lực con người

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đều quan tâm, theo dõi kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XI với tâm trạng tin tưởng. Người dân kỳ vọng Đại hội sẽ bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII những đồng chí tiêu biểu trong số 4,5 triệu đảng viên.

Có thể nói, đất nước chúng ta đang cần một động lực mới mạnh mẽ hơn nữa để phát triển. Chính vì lẽ đó, toàn Đảng, toàn dân đang rất kỳ vọng vào Đại hội sẽ đưa ra các quyết sách, giải pháp để chúng ta huy động, phát huy cao nhất tiềm năng của đất nước cũng như sức mạnh tinh thần, vật chất của đất nước. Tôi nghĩ, điều quan trọng hiện nay là làm sao phát huy cao nhất sức sáng tạo, tiềm năng của nhân tố con người, với hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong nước và hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu chúng ta làm được thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ.

 

Đồng chí NGUYỄN HOÀNG NĂNG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đại biểu Đảng bộ TPHCM:<>

Đổi mới, hội nhập để đưa đất nước tiến lên

Từ Đại hội Đảng các cấp, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều giới đồng bào, đại diện các dân tộc và tôn giáo, nhân sĩ, trí thức đã phản ánh đến các cấp ủy Đảng nhiều nội dung về giải pháp để góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập. Từ những tâm huyết đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X cũng đã tập hợp và mang ý chí, nguyện vọng của người dân để góp chung cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó, tập trung vào 3 vấn đề lớn.

Thứ nhất, Đại hội đề ra được đường lối, chính sách phù hợp để trong quá trình hội nhập ngày càng sâu và toàn diện với khu vực và thế giới, chúng ta theo kịp các nước trên thế giới không chỉ lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn về nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ hai là làm thế nào để phát triển kinh tế nhưng cũng giữ vững, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

Vấn đề thứ ba là Đại hội đề ra được đường lối, chính sách phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển, bầu chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm những đồng chí có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao để lãnh đạo đất nước và tổ chức lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra.

Thượng tọa THÍCH THANH PHONG, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

Tập hợp sức mạnh dân tộc

Đông đảo giới tăng ni phật tử và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là thanh niên đang rất quan tâm đến Đại hội XII của Đảng. Người dân chờ mong những quyết sách, chủ trương liên quan đến dân, đến sự phát triển của đất nước được đề ra và đưa vào cuộc sống.

Trong lịch sử phát triển của Đảng, ở mỗi giai đoạn Đảng đều có ngọn cờ cách mạng giương cao để hiệu triệu và tập hợp toàn dân đi theo. Trong xu thế hội nhập, phát triển hiện nay, Đảng cũng phải giương cao ngọn cờ đổi mới. Chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào Đại hội XII của Đảng lần này sẽ tạo bước phát triển mới cho đất nước, tập hợp được sức mạnh của dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

 

 

Đồng chí VŨ HỒNG THANH, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh:

Đổi mới hệ thống chính trị phù hợp với tình hình mới

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh được Trung ương cho thực hiện thí điểm Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25). Kết quả bước đầu của đề án là hết sức quan trọng, khẳng định bước đi khá toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng - một nội dung của đổi mới hệ thống chính trị đang được đặt ra hết sức cấp thiết hiện nay.

Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung đóng góp cho nội dung quan trọng này. Từ kết quả thực hiện thí điểm Đề án 25 của tỉnh Quảng Ninh, nhiều đảng bộ khác cũng chú trọng đến nội dung này và sẽ góp thêm nhiều nội dung quan trọng khác, để làm sao nghị quyết của Đại hội thể hiện được quyết tâm chính trị cao từ Trung ương đến các địa phương phải đổi mới và đổi mới quyết liệt, hiệu quả hơn nữa hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

Đồng chí LƯỜNG THỊ VÂN ANH, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La, đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La:

Kết tinh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc

Lần đầu tiên dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, được đại diện cho cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi thấy đây là vinh dự, tự hào và trách nhiệm rất lớn lao. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân, là kết tinh trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân tộc. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra được những chủ trương, quyết sách lớn để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển.

Là người con của quê hương Sơn La, tôi rất tự hào và mong muốn đem tình cảm, trí tuệ của mình để đóng góp cho sự thành công của Đại hội; đồng thời tin tưởng Đại hội sẽ đề ra được những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển, nhân dân ta ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Tiến sĩ LÊ MINH NGHĨA, Hội đồng Lý luận Trung ương :

Luật hóa các chế định quốc tế

Ở Đại hội lần này, theo tôi phải đề cập mạnh vấn đề hoàn thiện thể chế pháp luật sao cho phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ví dụ, chúng ta tham gia TPP thì phải có chương trình, định hướng hành động của đất nước để vận dụng cho phù hợp với các chế định của quốc tế và thỏa mãn điều kiện phát triển của Việt Nam. Như thế, các chế định ấy mới sống được ở Việt Nam. Còn nếu bị động trong hoàn thiện thể chế pháp luật, chúng ta sẽ mất cơ hội.

Khi chúng ta tham gia vào các tổ chức quốc tế, được hưởng lợi và có cơ hội phát triển, thì chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Rất nhiều trách nhiệm mà chúng ta phải tham gia gánh vác như: vấn đề an ninh, trách nhiệm kinh tế, xã hội, trách nhiệm môi trường… Không có năng lực thì không thể bảo đảm trách nhiệm đó được. Qua nghiên cứu từ thực tế, chúng tôi thấy thể chế pháp luật của Việt Nam còn nhiều vấn đề đi sau nhiều nước và phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng với hội nhập quốc tế.

 

Đại úy NGUYỄN TRUNG ĐỨC, Bí thư chi bộ tàu kiểm ngư 206:

Giữa biển khơi, chúng tôi vẫn dõi về Đại hội Đảng

Tàu chúng tôi đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Cán bộ nhân viên tàu kiểm ngư 206 đều dõi theo, cập nhật thông tin về Đại hội Đảng. Chúng tôi vinh dự, tự hào nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bảo vệ biển đảo, càng tăng cường bảo vệ trong những ngày Đại hội Đảng diễn ra.

Cá nhân tôi mong muốn, Đại hội lần này chọn ra được những đồng chí ưu tú, tâm huyết, có trách nhiệm với nhân dân. Tôi luôn luôn kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo gắn kết cùng nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và các nhiệm vụ mà nhân dân đang xây dựng trong thời kỳ đổi mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN (ghi)

Các tin, bài viết khác