Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa

Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa

Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 1
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 2
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 3
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 4
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 5
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 6
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 7
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 8
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 9
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 10
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 11
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 12
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 13
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 14
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 15
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 16
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 17
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 18
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 19
Độc đáo ngôi chùa được xây bằng 60.000 vỏ chai nhựa ảnh 20

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />