Đơn vị bầu cử số: 07 (quận 5)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đơn vị bầu cử số: 07 (quận 5)

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Nam Đức

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Võ Văn Thật

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Hoàng Thị Diễm Tuyết

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Văn Tứ

Tin cùng chuyên mục