Đơn vị bầu cử số: 08 (quận 6)

Đơn vị bầu cử số: 08 (quận 6)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trịnh Kim Chi

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Diệp Hồng Di

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Châu Trương Hoàng Thảo

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thanh Trà

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 08 (Quận 6) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Thanh Trúc

Các tin, bài viết khác

" />