Đơn vị bầu cử số: 09 (quận 7)

Đơn vị bầu cử số: 09 (quận 7)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Nguyễn Thanh Hương

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lê Minh Khoa

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Võ Khắc Thái

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Trần Phượng Trân

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 09 (Quận 7) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Quang Vinh

Các tin, bài viết khác

" />