Đơn vị bầu cử số: 10 (quận 8)

Đơn vị bầu cử số: 10 (quận 8)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 1
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 2

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Lý Thị Phương Nhanh

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 3

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Huỳnh Văn Phương (Thượng tọa Thích Thiện Quý)

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 4

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đinh Thị Thanh Thủy

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 5

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Tăng Chí Thượng

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Đơn vị bầu cử số: 10 (Quận 8 ) ảnh 6

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Ngô Thành Tuấn

Các tin, bài viết khác