Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư

• Công bố danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

(SGGPO). - Sáng nay, 28-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã họp phiên bế mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

Đồng chí Trần Đại Quang-Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân-Đồng chí Ngô Xuân Lịch

Đồng chí Tô Lâm  -       Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc -  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Đồng chí Phạm Minh Chính - Đồng chí Tòng Thị Phóng

Đồng chí Vương Đình Huệ - Đồng chí Trần Quốc Vượng - Đồng chí Phạm Bình Minh

Đồng chí Trương Thị Mai - Đồng chí Trương Hòa Bình - Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Đồng chí Võ Văn Thưởng -  Đồng chí Đinh La Thăng -  Đồng chí Hoàng Trung Hải

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm:  

Đồng chí Lương Cường -   Đồng chí Nguyễn Văn Nên -  Đồng chí Nguyễn Hòa Bình


Cũng theo đồng chí Đinh Thế Huynh, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1.Đồng chí Trần Quốc Vượng

2. Đồng chí Mai Trực

3.Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5.Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6.Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8.Đồng chí Tô Quang Thu

9.Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng

17.Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18.Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 

Minh Giang

Các tin, bài viết khác