Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa X, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Sáng 19-5, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa X đã tiến hành công tác nhân sự giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

viber-image-2024-05-19-12-24-49-069-3.jpg
Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trình bày chương trình hành động cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc Hội khóa XV và chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và người dân TPHCM.

Đồng thời, tham gia cùng tập thể UBND TPHCM nghiên cứu các vấn đề thực tiễn, đóng góp ý kiến và đề xuất xây dựng chính sách cũng như trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Bên cạnh đó, chủ động, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh để giải quyết, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các quy chế và quy định có liên quan.

Với nhiệm vụ dự kiến được phân công phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cam kết nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình thực hiện, tiến độ công tác trong lĩnh vực được phân công; phát huy và hiện thực hóa các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TPHCM.

Đồng chí sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo hoạt động văn hóa cơ sở, củng cố và phát triển đa dạng các loại hình văn học - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, cũng như quan tâm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, chú trọng công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Thực hiện công tác an sinh xã hội, tiếp tục thúc đẩy chương trình giảm nghèo bền vững, quan tâm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa".

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cam kết sẽ đổi mới, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với báo chí, truyền thông. Đồng thời, tham gia vận hành hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là chính quyền điện tử, chuyển đổi số…

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã biểu quyết bầu đồng chí Trần Thị Diệu Thúy làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

viber_image_2024-05-19_11-48-33-019.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tham gia Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
viber_image_2024-05-19_11-48-35-742.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng đồng chí Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: VIỆT DŨNG
viber-image-2024-05-19-12-24-48-152-3958.jpg
Thường trực Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định đồng chí Trần Thị Diệu Thúy tham gia và giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 info Dc Dieu Thuy.jpg

Tin cùng chuyên mục