Đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã từ trần

TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí VÕ TRẦN CHÍ

Đồng chí Võ Trần Chí
Sinh ngày 22-5-1927, quê quán xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thường trú tại số 67 đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Khu ủy viên Khu II, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể các giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 35 phút ngày 16-11-2011 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Võ Trần Chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Trần Chí theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 


DANH SÁCH BAN LỄ TANG

Ban Lễ tang đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

1- Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban.

2- Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

3- Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

4- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5- Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

6- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

7- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

8- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9- Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

10- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

11- Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

12- Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

13- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

14- Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

15- Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

16- Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


THÔNG BÁO

Lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Võ Trần Chí

Linh cữu đồng chí Võ Trần Chí được quàn tại Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ ngày 18-11-2011. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút ngày 20-11-2011, sau đó là lễ an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh..


TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VÕ TRẦN CHÍ

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Trần Chí, sinh ngày 22-5-1927, tại xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thường trú tại số 67 đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí tham gia cách mạng tháng 8-1945; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9-1946. Từ tháng 8-1945 đến năm 1946, đồng chí tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở xã và thị xã Tân An, làm Tổng Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Năm 1947 đến năm 1949, đồng chí là cán bộ Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc tỉnh Tân An; Ủy viên Ban Chấp hành, Tỉnh đoàn phó thanh niên cứu quốc kiêm Trưởng ban chính trị Tỉnh đội. Từ năm 1951 đến năm 1954, đồng chí là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa, phụ trách dân vận (công khai là Chủ tịch Liên Việt huyện), Chính trị viên phó Huyện đội kiêm Bí thư chi bộ đại hội địa phương quận và Chính trị viên đại đội (cho đến đình chiến 1954). Năm 1954 là Phó Bí thư Huyện ủy rồi Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa. Năm 1958 là Tỉnh ủy viên tỉnh Long An (Chợ Lớn và Tân An nhập lại), rồi Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Năm 1964, đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An, có thời gian kiêm Chính trị viên Tỉnh đội. Tháng 12-1967, đồng chí làm Bí thư Phân khu ủy Phân khu II, một trong các trọng điểm chung quanh Sài Gòn - Gia Định dịp Tết Mậu Thân. Tháng 8-1970, sáp nhập Phân khu II, Phân khu III, đồng chí là Phó Bí thư Liên phân khu thống nhất. Tháng 9-1972, đồng chí là Khu ủy viên Khu II (Khu 8 cũ), kiêm Bí thư Tỉnh ủy Long An. Tháng 3-1975, được Trung ương Cục miền Nam bổ sung vào Ban Binh vận R, tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Từ tháng 6-1975 đến tháng 9-1980: Đồng chí là Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy quận 5. Trong thời gian này, đồng chí học Trường Cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 10-1980 đến tháng 8-1982: Đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 8-1982 đến tháng 10-1983: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10-1983 đến tháng 10-1986: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Phân ban Thành ủy và Trưởng ban Nông nghiệp Thành ủy kiêm Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11-1986: Đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6-1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương khóa VII và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10-2006: Đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Do công lao và đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TPHCM đầu tư xây mới 12ha công viên và mảng xanh

TPHCM đầu tư xây mới 12ha công viên và mảng xanh

Ngày 21-6, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và nâng cao chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng, trong năm 2021, TPHCM đầu tư xây dựng mới 10ha công viên công cộng và 2ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 6.000 cây xanh trên địa bàn TPHCM.

Bút Sài Gòn

Không dồn một giỏ

 - Cũng là sầu riêng nhưng năm ngoái giá tụt thấp tới… mắt cá, năm nay giá cả lại vọt lên ngon lành. Do hên hay sao?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn